Lees over DE WISKUNDIGE DIE PAUS WERD

  • DE WISKUNDIGE DIE PAUS WERD
  • Historiek.net, 29 maart 2022.
  • Gerbert, een armlastige lekenbroeder met een goed stel hersens, studeerde nabij al-Andalus, het moorse deel van Spanje. De Arabische wiskunde zoog hij op als een spons. Later gaf hij zelf aanschouwelijk onderwijs in Arabische cijferkunst, met de kathedraal van Reims als een reusachtig telraam. Zijn nieuwe methode bracht een omwenteling in de rekenkunde teweeg. De wiskundige werd tot aartsbisschop benoemd, en in 999 gewijd tot paus Sylvester II. In het Vaticaan maakte hij korte metten met de wijdverbreide pornocratie en met de wappies en hun millenniumvrees voor het einde der tijden. Na zijn dood stond hij bekend als ‘de magische paus van het jaar 1000’: telkens als er een regerend paus op het punt stond te overlijden rammelde zijn gebeente in zijn graf.