RICHARD RIDDERINKHOF
onderzoekt vaardigheid en veroudering & verhaalt wetenschapsgeschiedenissen over kleurrijke dwarsdenkers en wat hen dreef

Prof. of Action, Agility & Aging Science, Universiteit van Amsterdam / Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) / Publicist